EMO 2023 - Bedra

”Öka din produktivitet och minska produktionskostnaderna”

Berkenhoff GmbH (bedra) 🎇
Hall 6, Monter D36

Varje dag bidrar Bedras högteknologiska lösningar för gnisterosion till våra kunders ekonomiska framgång.

Den resulterande produktivitetsökningen är enorm: Vid tuff daglig användning kan detta leda till 40 procent kortare maskindriftstid. Och detta påverkar produktionskostnaderna.

Låter detta intressant? Om svaret är ja kan ni boka ett möte med Bedra på plats på EMO genom att kontakta mikael.persson@skarpverktyg

Vi hoppas att få träffa er där!