Makino Trådgnist

Effektiva lösningar med trådgnist för komplexa och detaljer av hög precision.

Trådgnistning sker genom en elektrisk impuls som går genom gnisttråd i ett avjoniserat vattenbad och gnistar i ledande metaller. Med denna tillverkningsmetod kan komplicerade geometrier tillverkas vilket är svårt att göra med andra maskinmetoder. Makino´s trådgnistmaskiner är konstruerade för högsta tillförlitlighet och med branschledande precision vilket ger en enastående ytfinhet på snitten. Mindre underhåll på trådgnisten och således mindre behov/kostnad för slitdelar behövs.

UPX400 EU