MAKINO U3

Mångsidig, tillförlitlig och användarvänlig med optimal prestanda och effektivitet.

Makino U3 H.E.A.T ((High Energy Applied Technology) innebär en förbättring av spolning och filtrering vilket ökar skärhastigheten avsevärt, särskilt vid dåliga spolförhållanden med bibehållen precision på yta och snittets rakhet. H.E.A.T utnyttjar kraften ifrån de båda pumparna oberoende av varandra för att ge högt och rikligt spoltryck för att reducera skärtiden för grovskär. Som standard är maskinen utrustad med 4 filter för att förse det höga spolflödet. Filtren är placerade i ett icke vattenfyllt skåp med integrerad tryckluftsfunktion som pressar ut allt vatten ifrån filtren innan filterbyte, vilket reducerar vikten och tar bort halkrisken ifrån droppande filter. Den förbrukade tråden rengörs ifrån vatten och smuts innan den förs ner i trådbingen. Konstruktionen på Makino trådgnistar genomsyrar en så ren miljö och så får rörliga delar som möjligt för att uppnå den högsta precisionen. Maskinunderhåll och slitdelar är avsevärt mycket lägre än traditionella trådgnistar, vilket ger högre produktivitet och lägre kostnader.

Maskinen byggs i precisa mått och för hand utan robotar. Genom att bygga maskinen med precisa mått förflyttar sig alltid X Y och Z ”rakt” utan att behöva 3D kompensera detta i styrsystemet. Detta ger en mer tillförlitlig maskin med högsta precision. Maskinens fundament är i gjutgods då det är mer motståndskraftigare vid högre temperature, vilket ger en högre precision. Maskinbordet har 4 sidor, är härdat HRC 52, rosttrögt stål och i magnetiskt utförande. Maskinbordet är fast vilket innebär att detaljen står still och bordet kan belastas med tyngre detaljer med bibehållen precision. Slitaget på linjärguider och kulskruvar blir avsevärt mycket mindre med fast maskinbord. Kulskruvarna är förspända och ca dubbelt så stora mot traditionella trådgnistar vilket också minskar slitaget.

Den pneumatiska höj och sänkbara dörren har två lägen. När halva dörren är nedsänkt behöver inte karet tömmas för att t ex. ta bort detaljer. Vid nedersta läget är åtkomsten till maskinens nedre huvud enkelt även med arbetsstycken som täcker hela maskinbordet för att t ex. byta strömpåförare under en långkörning. Vattentanken är placerad i fundamentet under maskinbordet vilket ger snabb tömning och fyllning av karet, kompakt design, samt jämnare temperatur på vattnet som ger en högre precision på snitten än med karet utanför maskinen.

Maskinunderhåll och slitdelar är avsevärt mycket lägre vid jämförelse med traditionella trådgnistar, vilket ger högre produktivitet och reducerar kostnaderna avsevärt. Det nya PICO styrningarna byts enkelt utan att behöva riktas och har en repeternoggrannhet på 5µm. Trådträdningssekvensen tar 10sek. och är möjlig i hål eller spår ner till 0,4mm. Byta strömpåförarnas placering görs snabbt utan verktyg och inställningsmått.

Med Makinos användarvänliga Hyper iKontroll i en 22” pekskärm får operatören full översyn med bl a funktionerna swipe och zoom likt en smartphone. Manual, instruktionsvideos och en avancerad E-Tech Doctor hjälper operatören vid behov finns också tillgängligt i skärmen. Ett komplett bibliotek med utvecklade teknologier för att uppnå önskad fart, precision och ytfinhet i olika material, trådtyper och tråddiametrar till en låg trådförbrukning. Makino är ledande inom teknologier som är utvecklade för att uppnå en så låg trådförbrukning som möjligt i olika förhållanden, vilket minskar kostnaderna. GS-Cut, Hyper-Cut och EZ-Cut är några av standardteknologierna för att få rakare och färre snitt samt styra maskinstart eller försätta maskinen i sparläge.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA