MAKINO UPX

Trådgnisten finns i två utföranden:

UPX400, XYZ 400x300x250 mm

UPX600, XYZ 650x500x320 mm

Skillnaden från tidigare modeller är bland annat den nya generatorn som gör att temperaturen vid gnistprocessen är lägre.

Detta leder till mindre sprickbildning och en ytfinhet ner till Ra0.1µm, vilket är likvärdigt med ytor körda i en oljebadmaskin med tråden Better brass ifrån Berkenhoff.

Precisionen är ±1,5µm likt en oljebadmaskin och upp till ca 40% snabbare.

Maskinbordet ligger på en isoleringskonstruktion som är monterad mellan det gjutna fundamentet och maskinbordet. Med denna isolering blir det en 8x snabbare samt renare gnista som resulterar i bättre yta då mindre ström behövs för att gnistan skall uppstå.

Den helt nya konstruktionen med placeringen av axlarna X, Y, U, V och Z gör att man får en bättre yta och precision. Dessutom är axlarna X och Y separerade ifrån U, V och Z, vilket ger en möjlighet att köra större vinklar.

Tanken är en ”dropptank” som ger enklare åtkomst både för operatör och robot.

 

VILL DU VETA MER? KONTAKTA