Product Description Topas Plus D

Nyutvecklad höghastighetstråd för alla typer av maskiner 800N/mm2. Tråden består av en kopparrik mssingskrna och ett dubbelt gammaskikt av zink.
De två skikten ger en hög konduktivitet och ökar avverkningen upp till 50% jmfört med mssingstråd. Det är ingen högprecisionstråd utan används i regel för grova snitt.
Tråden är speciellt framtagen för höga detaljer och fungerar utmärkt för automatisk trådträdning.
Med den höga avverkningen i kombination med trådpriset ger det en lgre timkostnad för maskinen.
Topas Plus är en patenterad teknik från Berkenhoff.
Diameter 0,25mm – 0,30mm
Spolstorlekar 8 kg – 45 kg