Beskrivning av artikel
Dim 200x280x130mm
Anpassad för längre körningar och kan vara påslagen 24 tim.
Utrustad med fläkt för kylning.
Den används i längsriktningen.