Filarna finns i många olika huggningar beroende på materialet som skall gradas.