Elektrolytbelagda koniska filar.

  1. Med en tjocklek på max 1mm är filen utmärkt till smala och djupa spår.
  2. Filarna är koniska och böjbara för ett perfekt resultat medans hårdheten i filen består.
  3. Används både manuellt, med hållare, eller i en maskin.