Diamantslipskiva RD11V9 Ø100x10x3mm

Vi har alla typer av formar på Diamantslipskivor som tex 11V9, 1A1, 6A2 och 12V2 som är några av de vanligare typerna. Se på sidorna 5 och 6 i vår Diamantverktygskatalog för alla typer.
Kornstorlek, koncentration och bindemedel på skivan beror på vilken typ av slipning, material och ytnoggrannhet som skall uppnås. Alla skivor kundanpassas efter behov.

11V9 D 100 X 10 X 3mm D107-C75 Koppar kropp för minskade vibrationer samt leder bort värme för en ökad livslängd.