Denna utrustning kan hantera både motorer med och utan kolborstar. I grundutförandet är den försedd med ett handstycke utan kol. Nr ett handstycke utan kol används är den i stort sett ljudlös och helt vibrationsfri.