Gesswein – Z-6X

Diprofiler används för att polera plana ytor, gradning, filning, stening, skrapning, lappning och dragstenning av djupa hålrum. Med minimala vibrationer resulterar till minskad trötthet och med dess smidiga pistolformade handstycke underlättar för en kontinuerlig användning.

Den justerbara slaglängden på 0-6mm har en variabel slaglängd per sekund upp till 70.

Dess V-formade chucksystem kan ta ett brett utbud av verktyg av slipmedel och andra verktyg som stålfilar mm.

Används med Power Hand 3 eller PH2X.

Pinolhuvudet går att vrida till önskat läge för att kunna hantera just alla områden utan att behöva manuellt vrida Diprofilen.