En och flerstensdiamanter finns med både raka skaft och med morsekona
Val av diamantstorlek se tabell.

Carat Storlek skivdiameter

Natursten CaratSyntetdiamant StorlekGenerell skivdiameter
0,25 Cxx65100-150 x 13mm
0,50 Cxx65150-200 x 25mm
0,75 Cxx85250-300 x 25mm
1.00 Cxx85300-350 x 25mm
1,25 Cxx85350-400 x 38mm
1,3-1,9 Cxx85406×38 – 508x51mm
1,9-3,0 Cxx105610×102 – 1016x102mm

Avrivningsdiamanter 1

Bladverktyg både enradiga och
Flerradiga. I bladverktygen nästan
uteslutande syntetdiamanter då man
vill ha en jämn förslitning och hållbarare
verktyg.

Diamanter som används inom industrin är i huvudsak naturprodukter med olika kvalitet
och egenskaper även om industriella diamanter vinner mark . Mycket på grund av
jämnare kvalité, förslitning och att ingen omfattning behövs. Tumregel för val av
diamantstorlek kvalitet och egenskaper. Alla diamanter är dock noggrant utvalda så att
alltid högsta kvalitet skall erbjudas våra kunder.
Diamanterna är mycket noggrant infattade och väl centrerade.

Bladverktyg 1

Bladverktyg 2