Beskrivning av artikel
Storlek D=80mm
Finns i storlek D=50-160mm
Aluminiumsfär med finpoligt magnet
Går att tippa i 90 grader och roter i 360 grader
Ergonomisk
Beskrivning av artikel Storlek D=80mm Finns i storlek D=50-160mm Aluminiumsfär med finpoligt magnet Går att tippa i 90 grader och roter i 360 grader Ergonomisk

Ergo Ball 80Bl