Kravet på hög grad av tillförlitlighet och kvalitet i automatiserad produktion ställer stora krav på utrustningen.

Användningen av den nya EROWA ITS 50 elektrodhållaren C ger maximalt skydd mot kontaminering av EROWA-chuckar under produktionen.

Oavsett om det är kopparspån, grafitdamm eller fina HSC-spån – chuckarnas funktionalitet garanteras.

Part nr: ER-009214