Fenoplastbundna slipstift används vid invändig slipning i bl a. jiggslipar i högreglerade och härdat stål.