Produktbeskrivning Gängelektroder

Gängelektroder i koppar, grafit och wolframkoppar.