Handavrivare är varje verkstads oumbärliga allround
skärpverktyg. Handavrivaren används för skärpning av
slipskivor i slipställ med diameter upp till 250 mm,
balansering av slipskivor, efterskärpning av kiselkarbid
skivor i plan och rundslipmaskiner. Diamanterna är handsatta
i en hårdmetallegering. Avrivningshuvudet är vändbart
90 grader för att kunna riva av sidorna på slipskivan.
Handhavande: Håll avrivaren stadigt med båda händerna och för med lätt ansättning
mot slipskivan tills skivan är jämn.

[Nedladdningen kunde inte hittas]