Produktbeskrivning Hemo Modulskruvstycke dubbel

Hemo har en rad olika lösningar på uppspnning. I detta exempel spnns 2 detaljer upp. Detaljerna kan vara olika stora och behöver inte vara parallella då den lilla backen i den stora rörliga backen kan rotera samt att den stora rörliga backen har möjlighet att pendland 2 grader.