Maskinanpassat uppspänningssystem med balkar i härdat och rostfritt utförande som utnyttjar hela maskinens arbetsyta. Tvrbalkarna hanterar arbetsstycken upp till 150 kg.
Sidospännande skruvstycke som kan flyttas över hela tvrbalken för önskad spännvidd, underläggsplattor för snabb och noggrann uppspänning av arbetsstycket och ändstopp på linjalerna för snabb återrefixering av tvärbalken medföljer systemet.
Tvärbalkarna är försedda med justeringsskruvar för att snabbt och lätt rikta upp detaljerna. Z höjden är justerbar 0 -+6 mm med distansplattor för kollisionsfri gnistning.
Uppspänningssystemet spänner både fyrkantiga och runda detaljer.
1st paletthållare medföljer också för utbyggnad av systemet i framtiden.