Nollpunktsystem 9000 kan byggas in i en fixturplatta eller spnnas direkt på maskinbordet. Chuckarna kombineras enkelt med 3 olika tappar beroende på arbetsstyckets storlek: Centrerande tapp som anvnds som nollpunkt, kompenseringstapp för att fixera Y-axeln och dragtapp för att dra ner arbetsstycket.

Det finns både i pneumatiskt och hydrauliskt utförande och spnner upp till 30 000N

Systemet r helt kundanpassat.

Exempel nr chuckarna r inbyggda i en kub med pneumatisk styrning.

Systemet finns i 2 olika storlekar, detta r den mindre av dem.