Produktbeskrivning Induktionsblock 120

Beskrivning av artikel
Täcker 3×2 poler