Elektrolytbelagda koniska filar.

Finns även i kornstorlek #200