Produktbeskrivning Kub med HRV modulskruvstycke-2

Skruvstycket går ltt att montera på kuber.