Product Description Maskinfil Rak

Filarna finns grov, medel eller fin huggning.