Pappersfilter med plasthölje för att filtret inte skall rosta . Filtret är till Charmilles och Fanuc. Anslutning sker i ett centrumhål på diameter 47,5mm. Till Fanuc krvs en anslutningssats, SP-501 för montering.