Product Description Micro Cut

Microcut består av en stålkrna med tre skikt 2 000N/mm2. Ytterst är ett silverskikt. Microcut används för extremt små detaljer och radier. Hög konduktivitet ger goda egenskaper vid låg strömstyrka.
Levereras endast per meter
Diameter 0,02 – 0,10 mm med 0,01 mm per steg
5000 – 30 000 m beroende på diameter.