Modulskruvstycke HRV 10055 – 10075

HRV Modulskruvstycken är ett mycket prisvärt skruvstycke med hög noggrannhet.

Inställning av backarna sker med ett rastermönster och en skala som finns på sidan av skruvstycket.

För hur många detaljer som kan spännas upp i resp. skruvstycke, se katalog nedan:

Modulskruvstycken ifrån Homge