Beskrivning av artikel
HRV Modulskruvstycken är ett mycket prisvärt skruvstycke med hög noggrannhet.

I grundutförandet kan tre detaljer på 58 mm spännas upp.

Inställning av backarna sker med ett rastermönster och en skala som finns på sidan av skruvstycket.

Skruvstycket finns från bredderna 50, 75 och 100 mm och längd upp till 750 mm.

Modulskruvstycke Hrv Page 1

Modulskruvstycke Hrv Page 2

Modulskruvstycke Hrv Page 3

Modulskruvstycke Hrv Page 4