Product Description Nålfilset 12st i plastbox cut 2

Beskrivning av artikel
Innehållande filarna:
LA2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2407,2408, 2409, 2410, 2411,2415, 2416
Längd 160mm

Huggning 0

Finns i längderna: 140mm, 160mm och huggningar 0, 1 och 4

Nålfilar, finhuggna, spetsiga, fasade ändar eller rundade de rekommenderas för stål, stållegeringar, mjuka, metaller.

Vallorbe Filkatalog