Specialutförande för pneumatiska eller ultraljudmaskiner.