Skyddsanordning för att förhindra skador på laserkomponenterna i händelse av en kollision eller kollision med ett objekt