Makino Maskiner

Makino

Makino är världsledande på EDM (Electrical Discharge Machining) med fler än 140 patent. En Makino EDM maskin står för snabbare ledtider och en överlägsen ytfinhet för dom mest komplicerade geometrier. Makino’s innovation och teknologi ger en ökad produktion och en lägre kostnad per detalj för deras kunder. Vi representerar deras Die & Mold program som innefattar trådgnist- sänkgnist-och fräsmaskiner.
Ett komplett utbud av starthålsgnistar i CNC eller manuellt utförande ifrån Ocean Technologies. Ocean Technologies grundades 2000 och har specialiserat sig på starthålsgnistar vilket resulterat i deras höga precision och kvalitet och finns b la i både flyg- och rymdindustrin.