Makino

Makino är världsledande på EDM (Electrical Discharge Machining) med fler än
140 patent. En Makino EDM maskin står för snabbare ledtider och en överlägsen
ytfinhet för dom mest komplicerade geometrier. Makino’s innovation och
teknologi ger en ökad produktion och en lägre kostnad per detalj för deras
kunder.

KLICKA HÄR FÖR DIGITALT SHOWROOM