Makino

Makino är världsledande på EDM (Electrical Discharge Machining) med fler än 140 patent. En Makino EDM maskin står för snabbare ledtider och en överlägsen ytfinhet för dom mest komplicerade geometrier. Makino’s innovation och teknologi ger en ökad produktion och en lägre kostnad per detalj för deras kunder.