Mässing Skärpverktyg

Skärpverktygs egna gnisttråd är tillverkad med en mässligering på CuZn40 som resulterar till en god gnistprocess.