Sänkgnisttillbehör

Sänkgnisttillbehör

Vi marknadsför grafit och grafitelektroder ifrån Tokai och Poco som har ett komplett sortiment av grafitkvalitéer för all typ av sänkgnistning.
Vi har även andra elektrodmaterial så som EDM-koppar, Telcokoppar, volframkoppar (Sparkal X) och gängelektroder.
Mässingsrör och kopparrör till både starthålsgnist och sänkgnist i alla olika storlekar, enkanaliga eller flerkanaliga. Sänkgnistfilter säljer vi ifrån Mann+Hummel i olika utföranden beroende på maskin.
Gängtappsgnist för att gnista bort brutna gängtappar där ämnet är för stort för sänkgnisten.